Văn bản Hội đồng trường

Kế hoạch công tác của Hội đồng Trường Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương năm 2023

Số/ký hiệu: 04/KH- ĐHSPNTTW-HĐT
Ngày ban hành: 20/02/2023
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương
Loại văn bản: Kế hoạch
Người ký: Bà Trịnh Thị Thanh

Xem thêm:

Quyết định ban hành tiêu chuẩn định mức diện tích sử dụng công trình sự nghiệp
QĐ số: 254/QĐ-ĐHSPNTTW 10/02/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quyết định
Sổ tay đảm bảo chất lượng giáo dục
56/QĐ-ĐHSPNTTW 06/01/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quy định
Về việc công nhân kết quả trúng tuyển Nghiên cứu sinh năm 2022, đợt 2
2720/QĐ-HĐTS 29/12/2022 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Quyết định
Về việc công nhân kết quả trúng tuyển cao học năm 2022, đợt 2
2721/QĐ-ĐHSPNTTW 29/12/2022 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Quyết định
Thời gian, hiệu lệnh và công tác tổ chức của Ban coi thi tuyển sinh SĐH các chuyên ngành năm 2022, đợt 2
2576/QyĐ-ĐHSPNTTW 12/12/2022 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Quy định