Tra cứu văn bản

Tìm thấy 103 văn bản
Kế hoạch v/v tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
1931/KH-ĐHSPNTTW 07/09/2022 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Kế hoạch
Nghị quyết về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý năm học 2021 - 2022
18/NQ-ĐHSPNTTW-HĐT 30/08/2022 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Nghị quyết
Quyết định Ban hành Đề án tuyển sinh đại học của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2022, có bản Đề án kèm theo
Quyết định số 1175/QĐ-ĐHSPNTTW, 22/06/2022 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quyết định