Các nhà khoa học

TS. Trần Đình Tuấn

Cập nhật ngày: 24 Tháng Sáu 2013

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ

1. Họ và tên: Trần Đình Huấn

2. Năm sinh: 1965                                                                  

3. Giới tính: Nam

4. Học hàm:

5. Học vị: Tiến sĩ.      Năm đạt học vị: 2013

6. Chức danh nghiên cứu: Tiến sĩ, Giảng viên chính

7. Chức vụ hiện nay: Phó Hiệu trưởng

8. Cơ quan - Nơi làm việc của cá nhân:

    Tên cơ quan: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

    Địa chỉ: Km9 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

    Điện thoại: 04.38546518

9. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

II. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố:

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả  công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng)

Năm công bố

Về hình tượng con người trên phù điêu trang trí thuộc di sản văn hóa Việt

Tác giả

Tạp chí Di sản văn hóa số 1(38) - 2012

2012

 

 

Sự hình thành ý tưởng trong tư duy tạo hình

Tác giả

Tạp chí Mỹ thuật, số 80, tr. 12-14.

2003

Từ cảm nhận đến sáng tạo trong hội họa

Tác giả

Tạp chí Di sản văn hóa, số 1 (38), tr.78-80

2012

Bài học từ giá trị nghệ thuật chạm khắc đình làng (Qua hình tượng con người)

Tác giả

Tạp chí Di sản văn hóa, số 41, tr.86-89

2012

Hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc đình làng

Tác giả

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 342, tr.80-82

2012

 

III. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia:

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Vai trò của chất liệu trong sự biểu hiện không gian trên mặt phẳng(2001);

 

 

 

Không gian trong Hội họa hiện đại Việt Nam (2003);

 

 

 

Giáo trình Bố cục (chủ nhiệm đề tài);

 

 

 

Hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc đình làng, ứng dụng trong giảng dạy bộ môn Trang trí, Bố cục ở trường ĐHSP Nghệ thuật TW (2006).

 

 

 

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua dạy học và các hoạt động Mỹ thuật trong nhà trường (2005)

2005

 

Tốt

Nghiên cứu biên soạn và dạy thí điểm tài liệu "Môi trường với cuộc sống của chúng ta". B2008-36-62MT

2008-2010

Cấp Bộ

Tốt

Nghiên cứu, biên soạn tài liệu giáo dục môi trường thông qua môn mĩ thuật cho học sinh tiểu học lớp 1, 2, 3 - B2008-36-52MT

2008-2010

Cấp Bộ

Tốt

Tham gia viết giáo trình Ký họa 2 (Họa sĩ Triệu Khắc Lễ chủ biên), NXB ĐHSP, tái bản lần thứ 2, 2008.

2008

 

Đã nghiệm thu

Tham gia hội đồng đổi mới sách giáo khoa Bộ môn mỹ thuật sau 2015

2012

Cấp Bộ

Đã nghiệm thu

 

IV. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm...)

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

 

 

 

 

V. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN)

TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

 

Ủy viên Hội đồng xây dựng chương trình khung đào tạo ngành đại học sư phạm Mỹ thuật của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2006

 

 

 

 

Phạm Lê Hòa

GS.TSKH

Giảng viên Cao cấp, Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

chi tiết

Nguyễn Hữu Thức

PGS.TS

Giảng viên khoa Văn hóa Nghệ thuật

chi tiết

Phạm Trọng Toàn

PGS.TS

Nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương

chi tiết

Nguyễn Thị Tố Mai

PGS.TS

Nguyên trưởng khoa Sư phạm Âm nhạc

chi tiết

Hà Thị Hoa

PGS.TS

Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

chi tiết

Nguyễn Đăng Nghị

PGS.TS

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sư phạm Nghệ thuật

chi tiết