Các nhà khoa học

TS. Bạch Thị Lan Anh

Cập nhật ngày: 24 Tháng Sáu 2013

1. Họ và tên: Bạch Thị Lan Anh

2. Năm sinh: 1966                                                                  

3. Giới tính: Nữ

4. Học hàm:         Năm được phong:

    Học vị: Tiến sĩ.           Năm đạt học vị: 2011

5. Chức danh nghiên cứu: Tiến sĩ, Giảng viên chính

    Chức vụ hiện nay: Trưởng khoa Giáo dục đại cương

6. Cơ quan - Nơi làm việc của cá nhân:

    Tên cơ quan: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

    Địa chỉ: Km9 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

    Điện thoại: 04.62516448

7. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga

8. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố:

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả  công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng)

Năm công bố

Quán triệt  nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X về phát huy lợi thế so sánh để phát triển làng nghề truyền thống.

Tác giả

Tạp chí Kinh tế và phát triển

Số tháng 10/2006

 

Giải pháp phát triển bền vững làng nghề truyền thống

Tác giả

Tạp chí Kinh tế và phát triển

Số tháng 10/2009

Làng nghề thủ công truyền thống trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

 Tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Năm 2005

Số 5/ 2005

 

9. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia:

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Ứng dụng phần mềm  Microsoft Power Point trong dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên trường CĐSP Nhạc- Hoạ TW. Mã số B2006- 36-03

2005-2006

 

Xuất sắc

Hoạt động giải trí của sinh viên Trường ĐHSPNTTW

2008-2009

 

Khá

Xây dựng thương hiệu trong chiến lược Marketing của doanh nghiệp

2009-2010

 

Xuất sắc

Sơ đồ hóa kiến thức môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNin

2011-2012

 

Xếp loại Giỏi

 

10. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm...)

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

 

 

 

 

11. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN)

TT

Hình thức Hội đồng

Số lần

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Quang Minh

TS.

Trưởng khoa Tại chức và Đào tạo liên kết

chi tiết