Thông báo

Thông báo: V/v tuyển chọn cán bộ tham gia khóa tập huấn nước ngoài về xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa giáo dục trung học cho giai đoạn sau 2015

27 Tháng Tư 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN

GIÁO DỤC TRUNG HỌC

___________

 

Số:       18    /TB-CTGDTrH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển chọn cán bộ tham gia khóa tập huấn nước ngoài về xây dựng

chương trình và biên soạn sách giáo khoa giáo dục trung học cho giai đoạn sau 2015

 

Kính gửi:           - Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

                           - Các Sở Giáo dục và Đào tạo

                           - Các trường Đại học Sư phạm

                           - Các trường Cao đẳng Sư phạm

 

Thực hiện Quyết định số 1271/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn tại nước ngoài thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học, trong đó có kế hoạch tập huấn cán bộ về xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa (CT-SGK) giáo dục trung học cho giai đoạn sau 2015.

Ban quản lý Chương trình thông báo tới các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Giáo dục về kế hoạch tuyển chọn cán bộ tham gia khóa tập huấn này với các nội dung như sau:

 

I. Mục tiêu của khóa tập huấn:

1. Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển chương trình, tài liệu giáo dục phổ thông của một số nước tiên tiến trên thế giới để thực hiện việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trong đó tập trung vào giáo dục trung học theo hướng tiên tiến, hiện đại phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của giáo dục nước ta trong thời kỳ mới.

2. Tăng cường năng lực cho cán bộ chủ chốt để triển khai xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa giáo dục trung học cho giai đoạn sau năm 2015 của Bộ GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay.

3. Nghiên cứu phương thức quản lý chương trình, tài liệu dạy học: cách thức tổ chức xây dựng và thực hiện chương trình, phân cấp quản lý chỉ đạo thực hiện chương trình; nghiên cứu về tài liệu dạy học, cách thức tổ chức biên soạn, phân cấp quản lý trong việc biên soạn sách giáo khoa.

 

II. Nội dung và yêu cầu của khóa tập huấn:

1. Nội dung tập huấn:

-Những vấn đề lí luận chung về phát triển chương trình và biên soạn sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

-Kĩ thuật cụ thể trong xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa.

-Xu thế quốc tế trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông.

-Nghiên cứu thực tiễn về chương trình và kinh nghiệm phát triển chương trình giáo dục phổ thông của nước mà đoàn đến tập huấn.

-Nghiên cứu thực tế về tài liệu dạy học từng bộ môn.

2. Yêu cầu cần đạt của khóa tập huấn:

-Học viện được tăng cường hiểu biết về:

+Lí luận chung về phát triển chương trình, tài liệu; xu thế quốc tế, kĩ thuật cụ thể trong thiết kế, xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu cho giáo dục phổ thông.

+Các quan điểm tích hợp, phân hóa trong phát triển chương trình; đặc điểm cơ bản và cách thức phát triển chương trình theo định hướng phát triển năng lực người học.

+Quy trình phát triển, những đặc điểm cơ bản của chương trình và tài liệu dạy học (sách giáo khoa, sách giáo viên) của nước đến tập huấn.

+Cách thức tổ chức, quản lí, phân cấp trong xây dựng và thực hiện chương trình; đánh giá chương trình.

-Học viên phân tích, so sánh, nhận xét được về thực tiễn CT-SGK ở Việt Nam với một số nước tiên tiến; đề xuất phương hướng vận dụng lí luận, kinh nghiệm tiên tiến của các nước vào phát triển chương trình, tài liệu dạy học giáo dục trung học cho giai đoạn sau 2015 ở nước ta.

-Học viên có được nguồn tài liệu quan trọng của các nước tiên tiến làm tài liệu tham khảo cần thiết, phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa giáo dục trung học.

 

II. Điều kiện xét tuyển

1. Đối tượng xét tuyển:

-Là công dân Việt Nam đang công tác trong ngành giáo dục và được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý cử đi đào tạo, tập huấn.

-Là cán bộ quản lý, chuyên viên chỉ đạo chuyên môn thuộc các Cục, Vụ chức năng Bộ GD-ĐT; các Sở GD-ĐT.

-Là cán bộ quản lý và nghiên cứu viên các lĩnh vực, môn học trong chương trình giáo dục phổ thông thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Học viện quản lý giáo dục.

-Là cán bộ quản lý chuyên môn, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm.

2. Tiêu chí xét tuyển

a) Tuổi đời và sức khỏe

-Không quá 55 tuổi đối với cán bộ nam, 50 tuổi đối với cán bộ nữ;

-Được cơ quan có chức năng của ngành Y tế xác nhận đủ sức khỏe đi đào tạo, tập huấn ở nước ngoài.

b) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác:

-Có bằng từ thạc sĩ trở lên đối với lĩnh vực chuyên ngành tham gia tập huấn.

-Kinh nghiệm công tác có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong các hoạt động liên quan đến xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa phổ thông;

-Có hiểu biết sâu, rộng về mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung của giáo dục trung học.

c) Trình độ ngoại ngữ

-Có khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh;

-Có khả năng nghiên cứu tài liệu bằng tiếng nước ngoài (Hội đồng xét tuyển sẽ tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh của cán bộ trúng tuyển trước khi đi đào tạo, tập huấn).

d) Ưu tiên

Ưu tiên các thành viên Hội đồng Bộ môn; các cán bộ chủ chốt xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa giáo dục trung học của Bộ GD-ĐT; cán bộ có trình độ cao về ngoại ngữ.

3. Hồ sơ dự tuyển:

Các ứng cử viên tham gia tuyển chọn phải nộp về CTGDTrH 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:

-Công văn giới thiệu cán bộ đi tập huấn của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp;

-Sơ yếu lý lịch cá nhân và lý lịch khoa học vắn tắt của người tham gia dự tuyển có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị;

-Hai ảnh 04x06 cm (mới chụp trong vòng 06 tháng trở lại), 02 phong bì có dán tem ghi họ tên, địa chỉ người nhận;

-Bản sao công chứng văn bằng chuyên môn cao nhất và chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có).

-Giấy khám sức khỏe có xác nhận của cơ quan Y tế từ cấp huyện trở lên.

 

III. Tổ chức tập huấn

1. Thành phần và số lượng

-Thành phần: Dự kiến tổ chức thành 03 đoàn và đi 03 nước khác nhau; mỗi đoàn từ 12 đến 13 người.

-Số lượng: gồm 38 cán bộ, giảng viên, chuyên viên tham gia, trong đó:

+ 02 cán bộ nghiên cứu chung về giáo dục phổ thông.

+ 33 cán bộ nghiên cứu tổng thể từng cấp học, bậc học; từng môn học cấp THCS, cấp THPT; các lĩnh vực hoạt động giáo dục.

+ 03 cán bộ quản lý, điều hành hoạt động của các đoàn.

2. Thời gian và địa điểm tập huấn:

-Thời gian tập huấn: Dự kiến tập huấn tại nước ngoài 14 ngày vào thời điểm tháng 8 năm 2011.

-Địa điểm tập huấn: Quốc gia tham gia đào tạo, tập huấn phải thông qua đấu thầu.

3. Kinh phí tập huấn: Chương trình phát triển giáo dục trung học chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí cho khóa tập huấn.

Căn cứ nội dung trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo tới các đối tượng đủ điều kiện tham gia khóa tập huấn nộp hồ sơ dự tuyển. hạn cuối cùng nhận hồ sơ, ngày 10 tháng 05 năm 2011 (căn cứ theo dấu Bưu điện); hồ sơ gửi về địa chỉ:

Phòng phát triển giáo dục, Ban quản lý Chương trình phát triển giáo dục trung học: Nhà A2, số 25 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Tel: (04) 36231241 - 36231242; ext 643; Số Fax: (04) 06231250; Email: thaiphienda@gmail.com.

 

Nơi nhận:

- TT Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo)

- Như trên

 - Lưu HCTH

 

 

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Hải Châu

 

 

Thông báo cũ hơn: