Thông báo

Phòng Đào tạo tạo thông báo cho sinh viên các lớp K2 ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật, K1 Quản lý văn hóa và Thiết kế thời trang khóa học 2006 - 2011

05 Tháng Năm 2011

THÔNG BÁO

 

            Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên các lớp K2 ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật, K1 Quản lý văn hóa và Thiết kế thời trang khóa học 2006 - 2011 như sau:

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Ngày 10/5 và 11/5/2011

Sinh viên nộp khóa luận

Phòng Đào tạo

Chiều ngày 10/5/2011

Họp hội đồng Trường xét điều kiện thi tốt nghiệp

Phòng họp 4

14h30 ngày 11/5/2011

Sinh viên các lớp Mỹ thuật tập trung nghe phổ biến Quy chế, kế hoạch thi tốt nghiệp

Phòng Hòa nhạc

8h - 9h30 ngày 12/5/2011

Sinh viên các lớp Âm nhạc tập trung nghe phổ biến Quy chế, kế hoạch thi tốt nghiệp

Phòng Hòa nhạc

9h30 - 11h ngày 12/5/2011

Sinh viên các lớp Quản lý văn hóa và Thiết kế thời trang tập trung nghe phổ biến Quy chế, kế hoạch thi tốt nghiệp

Phòng Hòa nhạc

 

            Kính đề nghị các Khoa phối hợp thực hiện

 

 

                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                                                                                                    (Đã ký)

 

                                                                                          Đào Đăng Phượng

 

Thông báo cũ hơn: