Thông báo

Kết luận tại Hội nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

29 Tháng Hai 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

Số: 162 /TB-ĐHSPNTTW

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO

    Kết luận tại Hội nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

_________

 

          Ngày 27 tháng 02 năm 2020, trường ĐHSP Nghệ thuật TW đã tiến hành Hội nghị mở rộng của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.         

         Thành phần dự họp gồm: Lãnh đạo Trường; Trưởng các đơn vị và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

         Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, PGS. TS Đào Đăng Phượng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo đã kết luận các nội dung:

         1. Học viên, sinh viên Nhà trường sẽ trở lại học tập trung tại Trường từ ngày 02 tháng 3 năm 2020 (thứ Hai).

         2. Các đơn vị, phòng, ban, khoa, trung tâm; cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và sinh viên khi đến Trường cần tuân thủ các quy định sau:

         - Các Khoa xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường, đảm bảo chương trình đào tạo theo khung kế hoạch năm học; trong thời gian dịch bệnh chưa chấm dứt, các Khoa không tổ chức các hoạt động tập trung đông học viên, sinh viên, chỉ tổ chức các hoạt động trong phạm vi từng lớp học.

         - Tiếp tục thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn, bao gồm: môi trường xung quanh, các vật dụng thường xuyên cầm, nắm như tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, bàn, ghế; phòng học, các phòng chức năng, đồ dùng dạy học, nhà vệ sinh, … bảo đảm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm từ môi trường, lớp học và các phương tiện được giảng viên, học viên và sinh viên sử dụng trong quá trình giảng dạy và học tập.

         - Các đơn vị tiếp tục phổ biến cho cán bộ, giảng viên quy trình phòng, chống dịch bệnh và hướng dẫn cho học viên, sinh viên thực hiện khi trở lại học tại Trường; giảng viên thường xuyên theo dõi, giám sát và hướng dẫn học viên, sinh viên thực hiện đúng quy trình phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

         - Các Khoa trang bị nước sát khuẩn hoặc nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng tại vị trí thuận lợi, ở những khu vực giảng viên, học viên và sinh viên thường xuyên qua lại sử dụng và có hình thức phù hợp để nhắc nhở giảng viên, học viên và sinh viên thực hiện sát khuẩn và rửa tay thường xuyên.

         - Trước mỗi buổi học, giảng viên kiểm tra sĩ số học viên, sinh viên; hướng dẫn, theo dõi và nhắc nhở học viên, sinh viên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế: Tự theo dõi sức khỏe bản thân để phát hiện kịp thời và báo cáo giảng viên khi cảm thấy sức khỏe không bình thường; thực hiện việc đeo khẩu trang khi đến Trường, trên đường từ Trường về nhà và nơi tập trung đông người; giảng viên kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Nhà trường nếu phát hiện có học viên, sinh viên có biểu hiện không bình thường về sức khỏe để có biện pháp xử lý kịp thời.

         - Phòng Quản lý học viên, sinh viên; phòng Kế hoạch, tài chính và Quản trị thiết bị phối hợp tăng cường công tác quản lý học viên, sinh viên lưu trú tại Ký túc xá.

        - Bộ phận Bảo vệ tăng cường việc kiểm soát chặt chẽ người ra, vào khuôn viên Nhà trường; có biện pháp phù hợp để không cho người có biểu hiện sức khỏe không bình thường vào Trường.

        Trong trường hợp cần thiết và có các vấn đề phát sinh, cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và sinh viên liên hệ theo số ĐT: 0904.702.256 (Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương - Trưởng trạm Y tế, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trường ĐHSP Nghệ thuật TW).

 

 

Nơi nhận:

   - LĐ Trường;

   - Website;

   - Lưu: VT, TCHC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TP. TỔ CHỨC -  HÀNH CHÍNH

 

(đã ký và đóng dấu)

 

Trịnh Thị Thanh

 

Thông báo cũ hơn: