Thông báo

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW NĂM 2020

02 Tháng Bảy 2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN

 ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ

TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW NĂM 2020

 

Stt

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Học hàm/

Học vị

Chức danh

đăng ký

Ngành/Chuyên ngành

đăng ký

Đơn vị công tác

1

2

3

4

5

6

4

4

1

Nguyễn Văn Cường

Nam

1976

Tiến sĩ

Phó giáo sư

Nghệ thuật/Mỹ thuật

Trường ĐHSP

Nghệ thuật TW

2

Dương Thị Thu Hà

Nữ

1979

Tiến sĩ

Phó giáo sư

Văn hóa/Văn hóa học

Trường ĐHSP

 Nghệ thuật TW

3

Nguyễn Đỗ Hiệp

Nam

1963

Tiến sĩ

Phó giáo sư

Nghệ thuật/Âm nhạc

Trường ĐHSP

Hà Nội

4

Lê Vinh Hưng

Nam

1971

Tiến sĩ

Phó giáo sư

Nghệ thuật/Âm nhạc học

Trường ĐHSP

 Nghệ thuật TW

5

Trần Bảo Lân

Nam

1963

Tiến sĩ

Phó giáo sư

Nghệ thuật/Âm nhạc

Trường ĐHSP

Hà Nội

6

Đào Hải Triều

Nam

1962

Tiến sĩ

Phó giáo sư

Văn hóa/Văn hóa học

Bảo tàng Hậu cần

Quân đội

Thông báo cũ hơn: