Thông báo

Danh sách phòng thi tuyển sinh Đại học năm 2020 - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (Mã trường: GNT)

19 Tháng Tám 2020

Thi sinh bấm vào links bên dưới để xem danh sách phòng thi:

Phòng thi 0045 đến 0048 là các phòng xét tuyển các ngành Quản lý Văn hoá, Công tác Xã hội, Du lịch, Công nghệ may:

Thông báo cũ hơn: