Thông báo

THÔNG BÁO LỊCH XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2021

05 Tháng Tư 2021

Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông báo tới các cá nhân có nguyện vọng về việc đăng ký và nộp hồ sơ ứng viên xét đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2021.

Lịch các hoạt động liên quan đến việc xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 như sau:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

1

Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

31/3

2

Hạn cuối cùng ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại cơ sở giáo dục

05/5

3

Hạn cuối cùng các HĐGS cơ sở gửi Hồ sơ và Quyết định thành lập HĐGS cơ sở, kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký HĐ và Lịch xét của HĐ về Văn phòng HĐGSNN

20/5

4

Văn phòng HĐGSNN tập hợp danh sách các HĐGS cơ sở và thông báo trên Trang thông tin điện tử của HĐGSNN

25/5

5

Tập huấn công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

01/6 - 15/6

6

  • Hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại HĐGDS cơ sở
  • Hạn cuối cùng ứng viên gửi Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh lên Trang thông tin điện tử của HĐGSNN

30/6

7

Các HĐGS cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

01/7 - 25/7

8

Hạn cuối cùng các HĐGS cơ sở nộp cho Văn phòng HĐGSNN báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 (gồm Hồ sơ, tài liệu xét của Hội đồng và Hồ sơ của ứng viên,... theo quy định)

10/8

9

Hạn cuối cùng Văn phòng HĐGSNN bàn giao hồ sơ ứng viên cho các HĐGS ngành, liên ngành

10/9

10

Các HĐGS ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

13/9- 30/9

11

Hạn cuối cùng các HDGS ngành, liên ngành nộp cho Văn phòng HĐGSNN báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 (gồm Hồ sơ, tài liệu xét của Hội đồng và Hồ sơ của ứng viên,... theo quy định)

15/10

12

HĐGSNN họp xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

20/10- 30/10

Hạn cuối cùng ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW: ngày 05/5/2021.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Khoa Sau đại học, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, số 18 ngõ 55, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024 62516423.

Chú ý: 

  • Các cá nhân có nguyện vọng ghi tên ứng viên xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 theo Mẫu tại file đính kèm.
  • Thông tin liên quan đến chức danh GS, PGS tại file đính kèm (Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 và Công văn số 13/HĐGSNN ngày 05/3/2021).
Nội dung đính kèm:
  1. Mẫu cho ứng viên 2021.doc

Thông báo cũ hơn: