Thông báo

Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ năm 2010 - 2011

14 Tháng Tám 2009

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     PHÒNG KHCN&HTQT                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

Hà Nội, ngày 07/08/2009

 
 

THÔNG BÁO

 

 DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2010 - 2011

 

(Danh mục đề tài đã được tuyển chọn tại Hội đồng khoa học tư vấn xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2010 - 2011 của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương theo quyết định số 4345/QĐ-BGDĐT ngày 30/6/2009 của Bộ Giáo dục Đào tạo).

 

Kính gửi: Ban giám hiệu trường ĐHSP Nghệ thuật TW

                                                                        Các đơn vị trong trường

 

          Phòng KHCN&HTQT xin trân trọng thông báo tên các đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2010 đã được tuyển chọn tại Hội đồng khoa học tư vấn xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ như sau:

 

1. Đề tài "Nghiên cứu biên soạn giáo trình môn họcPhân tích tác phẩm âm nhạc hệ ĐHSP âm nhạc".

Người đề xuất : TSKH. Phạm Lê Hoà

 

2. Đề tài "Nghiên cứu biên soạn giáo trình môn học Lý thuyết Âm nhạc hệ ĐHSP Âm nhạc".

Người đề xuất: Ths.Trịnh Hoài Thu

 

3. Đề tài "Xây dựng nội dung chương trình môn Tâm lý học hệ ĐHSP nhằm đáp ứng hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ".

Người đề xuất: Ths. Dương Hải Hưng

 

4. Đề tài "Nâng cao kỹ năng sống cho sinh viên trong giao tiếp ứng xử ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW".

Người đề xuất: CN. Lưu Thị Phát

 

5. Đề tài "Nghiên cứu biên soạn giáo trình môn học Âm nhạc cổ truyền Việt Nam cho hệ đại học ở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW".

Người đề xuất: TS. Hà Thị Hoa

 

6. Đề tài "Xây dựng Module Giáo dục học đáp ứng đào tạo theo hệ thống tín chỉ".

Người đề xuất: Ths. Đinh Thị Hà

 

7. Đề tài "Nghiên cứu xây dựng giáo trình môn học phương pháp dạy học âm nhạc hệ ĐH sư phạm".

Người đề xuất: Ths. Nguyễn Thị Hải Phượng

 

8. Đề tài "Nghiên cứu xây dựng giáo trình môn Mỹ thuật đại cương hệ đại học ngành quản lý văn hoá nghệ thuật".

Người đề xuất: Ths.Triệu Thế Hùng

(Ấn định danh sách có 08 tên đề tài)

 

          Phòng KHCN&HTQT kính mời các đồng chí cán bộ, giảng viên quan tâm đăng ký và làm thuyết minh đề tài (trên cơ sở danh mục đề tài trên) tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2010.

         
          *Hồ sơ tham gia tuyển chọn:

- 12 bản (01 bản gốc, 11 bản sao) lập theo Mẫu 1.2, Phụ lục I Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BGD &ĐT ngày 2/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Mẫu thuyết minh có thể lấy trực tiếp tại phòng KHCN&HTQT.

 

          Thời hạn cuối cùng đăng ký và giao nộp thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ là ngày 20 tháng 8 năm 2009.

         

          Địa điểm giao nộp: phòng KHCN&HTQT, tầng 3 - khu Hiệu bộ trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. Địa chỉ: Km9 + 200, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

 
 

TRƯỞNG PHÒNG

 

                                                                                                                                                                         (đã ký)

 
 

Ths. Trịnh Hoài Thu

 
 
 
 

Thông báo cũ hơn: