Thông báo

Thông báo Về việc xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2022

26 Tháng Chín 2022
   

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2022

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2022, cho các phương thức xét tuyển, cụ thể như sau:

1. Đối tượng xét tuyển: Thí đã sinh tốt nghiệp THPT

- Thí sinh chưa đăng ký xét tuyển trên cổng tuyển sinh Bộ GDĐT;

- Thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1;

- Thí sinh không xác nhận nhập học với nguyện vọng đã trúng tuyển trước đó.

2. Phương thức xét tuyển

a) Xét học bạ THPT và điểm thi THPT quốc gia: Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (xét 5 học kỳ không bao gồm HK2 lớp 12).

TT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu dự kiến

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Tổ hợp đăng ký xét tuyển

1

Quản lý Văn hoá

7229042

70

≥ 18,0 điểm

C00

2

Du lịch

7810101

80

≥ 18,0 điểm

C00, C03, C04, D01

3

Công tác Xã hội

7760101

70

≥ 18,0 điểm

C00, C03, C04, D01

4

Công nghệ May

7540204

50

≥ 18,0 điểm

A00, D01

b) Xét điểm văn hoá kết hợp với điểm thi năng khiếu.

TT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu dự kiến

Điểm trúng tuyển

Tổ hợp đăng ký xét tuyển

1

Công nghệ May

7540204

30

≥ 30,0 điểm

H00

2

Quản lý Văn hoá

7229042

30

≥ 30,0 điểm

H00, N00

3. Hình thức nộp hồ sơ xét tuyển

a) Trực tiếp: tại Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, số 18, ngõ 55, đường Trần Phú, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

b) Nộp qua đường Bưu điện.

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 26/9/2022 đến hết 17h00 ngày 05/10/2022.

5. Thời gian công bố kết quả: Ngày 07/10/2022.

Thông tin liên hệ: Trung tâm tuyển sinh và Hợp tác đào tạo, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, số 18 ngõ 55, đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: 02462516416; Hotline/Zalo 0947392229/0398279096./.

 

    Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- HĐTS;

- Website, facebook;

- Lưu VT, TTTS&HTĐT.

KT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Văn Định

Thông báo cũ hơn: