Thông báo

Thông báo SEMINAR khoa VN-NT

12 Tháng Ba 2010

Để nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2009 - 2010, Khoa Văn hoá - Nghệ thuật tổ chức buổi Seminar với chủ đề "Văn hoá Hán Nôm trong văn hoá Việt Nam" do PGS.TS Phạm Văn Khoái - Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trình bày. Đây là dịp cho cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa Văn hoá - Nghệ thuật có điều kiện tìm hiểu về Di sản Hán Nôm - một kho tàng văn hoá thành văn to lớn và phong phú nhất của nước ta trước khi có các văn bản ghi bằng chữ La-tinh.

 Điạ điểm: Phòng Hoà nhạc

Thời gian: 8h ngày 17 (sáng thứ tư) tháng 3 năm 2010

Trân trọng kính mời: Đảng uỷ - Ban Giám hiệu, Trưởng phó các phòng ban, khoa, Cán bộ - giảng viên và sinh viên khoa Văn hoá - Nghệ thuật quan tâm đến tham dự.

 

                                                               KHOA VĂN HOÁ - NGHỆ THUẬT

   

Thông báo cũ hơn:

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm