Thông báo

Thông báo về nhạc nghi lễ

06 Tháng Tư 2010
Tiến quân ca
Nhạc và lời: Văn Cao     Lời bài hát: Tải về
 
Quốc tế ca (L'Internationale)
Nhạc: P.DEGEYTER     Thơ: E.POTIER    Lời dịch: Nguyễn Ái Quốc   Lời bài hát: Tải về
Chào mừng Đảng cộng sản Việt Nam
Nhạc và Lời: Đỗ Minh     Lời bài hát: Tải về
Ca ngợi Hồ Chủ Tịch .
Nhạc: Lưu Hữu Phước     Lời: Lưu Hữu Phước và Nguyễn Đình Thi   Lời bài hát: Tải về
 
Thanh niên làm theo lời bác .
Nhạc và lời: Hoàng Hòa     Lời bài hát: Tải về
   

   

Thông báo cũ hơn:

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm