Thông báo

Tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập Trường ĐHSP Nghệ Thuật TW (1970 - 2010)

10 Tháng Năm 2010

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

    TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW                               

                 Số:          /TB-ĐHSPNTTW

____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

                    Hà Nội, ngày     tháng    năm 2010

 

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập

 Trường ĐHSP Nghệ Thuật TW (1970 - 2010).

 

 


            Kính gửi: Cán bộ, giảng viên và sinh viên các thế hệ của Trường ĐHSP Nghệ Thuật TW.

 

Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường ĐHSP Nghệ Thuật TW xin trân trọng thông báo kế hoạch, thời gian và một số hoạt động tại Lễ kỷ niệm như sau:

            1. Thời gian: Từ ngày 23/5/2010 đến hết ngày 26/5/2010.

            2. Địa điểm: Trường ĐHSP Nghệ Thuật TW

            3. Kế hoạch tổ chức các hoạt động: Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, hội trại, chợ quê, trò chơi dân gian, triển lãm tranh được diễn ra từ ngày 23/5/2010 đến hết ngày 26/5/2010.           

 

            Ngày/tháng

Nội dung

23/5/2010

Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao.

 

24/5/2010

- Xemina “Văn hoá ứng xử công sở”

- Khai mạc các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao.

- Tổ chức chương trình Âm nhạc: Hoà tấu Guitare, Organ.

 

25/5/2010

- Hội thảo khoa học

- Tổ chức chợ quê, hội trại và các trò chơi dân gian.

- Triển lãm tranh

- Đêm biểu diễn Thanh nhạc, nhạc cụ.

26/5/2010

Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường ĐHSP Nghệ Thuật TW.

           

Ban tổ chức rất mong nhận được sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất của Cơ quan, Đơn vị, các cựu cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường để Lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp.

            Thông tin chi tiết về Lễ kỷ niệm sẽ được tiếp tục đăng trên Website của Trường ĐHSP Nghệ Thuật TW: www.spnttw.edu.vn.

            Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường ĐHSP Nghệ Thuật TW. Km9+200, Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Hà Hội. Điện thoại: 0462924127 - 0438544468, Fax: 0438544468. Email: spnttw@spnttw.edu.vn. DĐ: 0986481965 - 0983558249.

Xin trân trọng cảm ơn!

             

 

Nơi nhận:

 

- Hiệu trưởng {để báo cáo};

- Như kính gửi;

- Website; {đăng Thông báo}

- Lưu VT, P.TCCB.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS.TSKH Phạm Lê Hoà

 

 

 

Thông báo cũ hơn: