Thông báo

Thông báo thành lập Ban tổ chức phong trào vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung

20 Tháng Mười 2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

_________

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

 

THÔNG BÁO

(V/v thành lập Ban tổ chức phong trào vận động quyên góp ủng hộ

 đồng bào lũ lụt Miền Trung)

 

            Thời gian qua, Miền Trung liên tiếp chịu nhiều trận lũ lụt và hiện đang bị cơn lũ lịch sử tàn phá rất nặng nề. Tính mạng và tài sản của đồng bào Miền Trung bị đe dọa nghiêm trọng. Nhiều gia đình đang phải sống trong tình cảnh mất toàn bộ gia sản, không cửa, không nhà, đói cơm, thiếu áo.

            Phát huy tinh thần tương thân tương ái, Hội nghị Cán bộ chủ chốt trường ĐHSP Nghệ thuật TW (15h00 ngày 20/10/2010) đã quyết định thành lập Ban tổ chức phong trào vận động quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung, gồm các ông/bà có tên sau đây:

            1. Ông Vũ Văn Hậu, Phó Hiệu trưởng                                -           Trưởng ban

            2. Ông Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch Công đoàn               -           Phó Trưởng ban

            3. Ông Trần Đình Tuấn, Phó Hiệu trưởng                          -           Ủy viên

            4. Bà Hoàng Thị Vân, Trưởng phòng KHTC                     -           Ủy viên

            5. Bà Trịnh Thị Thanh, Trưởng phòng HCTH                     -           Ủy viên

            6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú, Bí thư đoàn Thanh niên         -           Ủy viên

            Ban tổ chức kêu gọi các đồng chí cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường phát huy tinh thần và đạo nghĩa lá lành đùm lá rách, quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung trong cơn hoạn nạn.

                                                       (Trích Nghị quyết Hội nghị cán bộ chủ chốt

                                        Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, ngày 20 tháng 10 năm 2010)

 

Thông báo cũ hơn: