Thông báo

Thứ Ba07/05/24

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2025

Thứ Hai06/05/24

Kế hoạch số 757/KH-ĐHSPNTTW, Triển khai chương trình đo loãng xương miễn phí và kiểm tra sức khỏe định kỳ

Thứ Sáu26/04/24

Thông báo số 740/TB-HĐXTVC ngày 26/4/2024 V/v Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2024

Thứ Ba23/04/24

Thông báo số 704/TB-HĐXTVC ngày 23/4/2024 v/v Kết quả kiểm tra sát hạch chuyên môn nghiệp vụ kỳ xét tuyển viên chức năm 2024

Thứ Hai08/04/24

THÔNG BÁO Vv/ mở lớp tạo nguồn năng khiếu, kiến thức chuyên ngành Nghệ thuật năm 2024

Thứ Hai08/04/24

Văn bản số 579/YCBG - ĐHSPNTTW, ngày 8/4/2024 Mời chào giá dịch vụ cung cấp dịch vụ vệ sinh thường xuyên và định kỳ cho Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Thứ Hai08/04/24

Thông báo mời chào giá dịch vụ cung cấp dịch vụ vệ sinh thường xuyên và định kỳ cho Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Thứ Hai25/03/24

THÔNG BÁO số 512 Niêm yết kết quả sát hạch trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) kỳ xét tuyển viên chức năm 2024

Thứ Hai25/03/24

THÔNG BÁO số 514 Niêm yết danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự vòng kiểm tra sát hạch chuyên môn nghiệp vụ (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức năm 2024

Thứ Sáu15/03/24

Thông báo V/v tuyển sinh Sau đại học năm 2024

...