Thông báo

Thứ Sáu29/12/17

Thông báo kiểm kê tài sản và thanh lý tài sản trường ĐHSP Nghệ thuật Tv năm 2017

Thứ Hai11/12/17

Thông báo quy định mức thu học phí các hệ đào tạo học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thứ Hai11/12/17

Kế hoạch quy định tổ chức thi các học phần tốt nghiệp K9 ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật; K1 ĐHSP Mỹ thuật Mầm non, ĐHSP Âm nhạc Mầm non; K8 ĐH Thiết kế thời trang, ĐH Quản lý văn hóa, K2 ĐH Thanh nhạc, K5 ĐH Thiết kế đồ họa hệ chính quy năm học 2017 - 2018

Thứ Hai11/12/17

Thông báo quy định và tổ chức thi các học phần tốt nghiệp K46 CĐSP Âm nhạc, Mỹ thuật hệ chính quy năm học 2017 - 2018

Thứ Hai11/12/17

Kế hoạch quy định và tổ chức thi tốt nghiệp K8 ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật và K5 ĐH Quản lý văn hóa hệ liên thông chính quy năm học 2017 - 2018

Thứ Hai11/12/17

Kế hoạch quy định và tổ chức thi tốt nghiệp K1 ĐHSP Âm nhạc hệ liên thông chính quy từ Trung cấp lên đại học năm học 2017 - 2018

Thứ Năm07/12/17

Thông báo về việc chi trả học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội HK II năm 2016 - 2017 cho sinh viên hệ ĐHCQ

Thứ Năm07/12/17

Chương trình Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN và Chương trình Học giả Fulbight Việt Nam 2018

Thứ Năm30/11/17

Thông báo chi trả học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II Năm học 2016 - 2017 cho sinh viên hệ ĐHCQ

Thứ Ba28/11/17

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017