Thông báo

Thứ Tư08/04/20

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (07/11/1970 - 07/11/2020)

Thứ Tư08/04/20

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban, tổ chức các hoạt động Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Thứ Tư08/04/20

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Ba07/04/20

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế văn hoá công sở cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ Ba31/03/20

THÔNG BÁO V/v Nghỉ lễ và phân công lãnh đạo, cán bộ trực cơ quan ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 năm 2020

Thứ Ba31/03/20

Thông báo số 309/TB-ĐHSPNTTW, ngày 31/3/2020 v/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống Covid - 19

Thứ Tư25/03/20

Công văn số 969/BGDĐT-CNTT ngày 20/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện phòng, chống Covid -19

Thứ Ba24/03/20

THÔNG BÁO Về việc bảo đảm chất lượng ĐTTX trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Thứ Sáu20/03/20

Thông báo về việc tiếp tục dừng kế hoạch học tập trên lớp đối với học viên, sinh viên

Thứ Ba17/03/20

Quy định về công tác đào tạo từ xa trong thời gian không tổ chức học tập trung trên lớp phòng chống dịch Covid-19