Thông báo

Thứ Năm13/01/22

Thông báo Tuyển sinh đi học Thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2022-2024

Thứ Ba11/01/22

Thông báo Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021 (Đợt 2)

Thứ Bảy08/01/22

Thông báo số 16/TB – HĐTS, ngày 7/1/2022 v/v Thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học năm 2021 (đợt 2) và Quyết định trúng tuyển Sau Đại học năm 2021 (đợt 2).

Thứ Sáu31/12/21

Kết luận tại Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19

Thứ Năm23/12/21

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 và phân công lãnh đạo, cán bộ trực cơ quan

Thứ Tư22/12/21

THÔNG BÁO: V/v tổ chức hội thảo khoa học cho nghiên cứu sinh và học viên năm 2022 Kỷ niệm 10 năm đào tạo Sau đại học - Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

Thứ Sáu17/12/21

thing bro V/v thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022

Thứ Sáu03/12/21

Kết quả xét tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW năm 2021

Thứ Tư17/11/21

HƯỚNG DẤN Học cùng lúc hai chương trình, học liên thông đối với người đã có bằng đại học và chuyển điểm cho sinh viên

Thứ Hai15/11/21

Kết luận tại Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19