Thông báo

Thứ Sáu03/08/18

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY & LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2018

Thứ Hai30/07/18

Về việc mở lớp cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm khóa 17

Thứ Ba24/07/18

Rà soát, đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Thứ Sáu20/07/18

Thông báo V/v thời gian và thủ tục nhập học của sinh viên đại học, đại học liên thông hệ chính quy năm 2018

Thứ Sáu20/07/18

Thông báo số 1300/TB-ĐHSPNTTW, ngày 20 tháng 7 năm 2018 về Ngưỡng đảm bảo chất lượng tuyển sinh đại học, đại học liên thông hệ chính quy năm 2018

Thứ Sáu20/07/18

Thông báo số 1299/TB-ĐHSPNTTW, ngày 20 tháng 7 năm 2018 về việc Xét tuyển đợt 1 các ngành đào tạo đại học hệ chính quy năm 2018

Thứ Sáu20/07/18

Thông báo số 1298/TB-ĐHSPNTTW, ngày 20 tháng 7 năm 2018 về Điểm trúng tuyển đại học, đại học liên thông hệ chính quy năm 2018

Thứ Năm19/07/18

Thông báo danh sách điểm tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2018

Thứ Năm19/07/18

Đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2018

Chủ Nhật15/07/18

Thông báo số 476/BT-BGDĐT, ngày 29 tháng 6 năm 2018 - Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ v/v: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Văn phòng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 - 2021