Thông báo

Thứ Năm30/07/20

Thông báo Về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện của Điện lực Thanh Xuân - Hà Nội

Thứ Tư22/07/20

THƯ MỜI GỬI BÀI CHO TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC

Thứ Năm16/07/20

THƯ MỜI V/v Viết bài đăng trên Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật nhân dịp kỉ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW

Thứ Tư15/07/20

THÔNG BÁO SỐ 1 Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế "Giáo dục Văn hóa - Nghệ thuật trong bối cảnh hội nhập Quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0"

Chủ Nhật05/07/20

Thông báo: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Thái Đình Dũng

Thứ Năm02/07/20

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW NĂM 2020

Thứ Hai29/06/20

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo Quốc gia " Vấn đề Bảo tồn và phát huy di sản văn hoác các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay"

Thứ Ba16/06/20

THÔNG BÁO Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật học sinh, sinh viên các CSĐT VHNT toàn quốc

Thứ Hai15/06/20

ĐỀ ÁN TUYẾN SINH NĂM 2020

Thứ Sáu12/06/20

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ "GIÁO DỤC VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0"