Thông báo

Thứ Tư14/08/19

THÔNG BÁO V/v nghỉ Lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2019 và phân công nhiệm vụ lãnh đạo, cán bộ trực cơ quan

Thứ Sáu09/08/19

Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2019

Thứ Ba06/08/19

THÔNG BÁO Về việc tổ chức các Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp năm 2020 (Số 1)

Thứ Ba06/08/19

Thông báo kết quả xét tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư tại hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Thứ Sáu02/08/19

THÔNG BÁO V/v đăng ký các học phần học kỳ 1 năm học 2019-2020 tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Thứ Sáu02/08/19

QUYẾT ĐỊNH Công nhận kết quả trúng tuyển đại học hệ chính quy bổ sung đợt 3 năm 2019 tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Thứ Ba30/07/19

THÔNG BÁO Thời hạn nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia để xác định nhập học đại học hệ chính quy tuyển sinh năm 2019 tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Thứ Ba30/07/19

QUYẾT ĐỊNH Công nhận kết quả trúng tuyển đại học hệ chính quy bổ sung đợt 2 năm 2019 tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Thứ Hai29/07/19

KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2019 (Lần 2)

Chủ Nhật28/07/19

Thông báo thời hạn nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia để xác định nhập học đại học hệ chính quy tuyển sinh năm 2019 tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm