Thông báo

Thứ Sáu14/06/13

Thông báo quy định tập sự của chuyên viên

Thứ Sáu07/06/13

Mẫu trình bày khóa luận tốt nghiệp, Chương trình biểu diễn Nghệ thuật tổng hợp, Thuyết minh đồ án tốt nghiệp

Thứ Sáu07/06/13

Thông báo nộp Khóa luận, Đồ án tốt nghiệp, Chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp của sinh viên K4 ngành ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật; K3 ĐH Quản lý Văn hoá và ĐH Thiết kế Thời trang

Thứ Năm06/06/13

Quyết định 639/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 05 tháng 6 năm 2013 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2010 – 2013 Tại trường TCVHNT Hưng Yên

Thứ Năm06/06/13

Quyết định 642/ĐT-ĐHSPNTTW ngày 05 tháng 6 năm 2013 về việc công nhận và xếp hạng tốt nghiệp khóa đào tạo 2010 – 2013 Tại trường Đại học văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa

Thứ Năm06/06/13

Thông tư của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Thứ Sáu31/05/13

Thông báo về chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2014

Thứ Sáu31/05/13

Giới thiệu sách hay tại Trung tâm Tin học Ngoại ngữ và Thư viện

Thứ Sáu24/05/13

Thư mời tham gia Hội thi sáng tác sản phẩm lưu niệm thành phố Hội An lần thứ III - năm 2013

Thứ Sáu24/05/13

Thông báo Triển lãm 10 năm Điều khắc toàn quốc lần thứ 5 (2003 - 2013)