Thông báo

Thứ Ba16/01/18

Thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)

Thứ Bảy13/01/18

Thông báo điều chỉnh lịch nghỉ tết Nguyên đán năm 2018 của sinh viên các khóa, ngành đào tạo

Thứ Năm11/01/18

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ cho sinh viên năm học 2017 - 2018 (Đợt thi CDR.01.18)

Thứ Tư10/01/18

Kế hoạch tuyển sinh đại học liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học tại Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương năm 2017 (Đợt bổ sung)

Thứ Ba09/01/18

Kết quả kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017

Thứ Ba09/01/18

Thông báo nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017

Thứ Sáu29/12/17

Thông báo kiểm kê tài sản và thanh lý tài sản trường ĐHSP Nghệ thuật Tv năm 2017

Thứ Hai11/12/17

Thông báo quy định mức thu học phí các hệ đào tạo học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thứ Hai11/12/17

Kế hoạch quy định tổ chức thi các học phần tốt nghiệp K9 ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật; K1 ĐHSP Mỹ thuật Mầm non, ĐHSP Âm nhạc Mầm non; K8 ĐH Thiết kế thời trang, ĐH Quản lý văn hóa, K2 ĐH Thanh nhạc, K5 ĐH Thiết kế đồ họa hệ chính quy năm học 2017 - 2018

Thứ Hai11/12/17

Thông báo quy định và tổ chức thi các học phần tốt nghiệp K46 CĐSP Âm nhạc, Mỹ thuật hệ chính quy năm học 2017 - 2018