Thông báo

Thứ Hai09/05/11

Lịch thi và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K1 ĐHSP Âm nhạc, mỹ thuật liên thông hệ chính quy từ cao đẳng lên đại học

Thứ Hai09/05/11

Lịch thi và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K2 ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật K1 ĐH Quản lý văn hóa, Thiết kế thời trang và K39 CĐSP Âm nhạc, mỹ thuật hệ chính quy

Thứ Năm05/05/11

Phòng Đào tạo tạo thông báo cho sinh viên các lớp K2 ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật, K1 Quản lý văn hóa và Thiết kế thời trang khóa học 2006 - 2011

Thứ Tư04/05/11

Thông báo lần 2 về việc tổ chức "Hội diễn văn nghệ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2011"

Thứ Sáu29/04/11

Lịch thi và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp K2 ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật, K1 đại học Quản lý văn hoá, Thiết kế thời trang và K39 CĐSP Âm nhạc, Mỹ thuật hệ chính quy

Thứ Sáu29/04/11

Lịch thi và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K1 ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật liên thông hệ chính quy từ cao đẳng lên đại học

Thứ Tư27/04/11

Thông báo: V/v tuyển chọn cán bộ tham gia khóa tập huấn nước ngoài về xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa giáo dục trung học cho giai đoạn sau 2015

Thứ Ba26/04/11

Thông báo tổ chức "Hội diễn văn nghệ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2011"

Thứ Sáu22/04/11

Thông báo tuyển sinh sau đại học tại U-RAI-NA năm 2011

Thứ Sáu22/04/11

Thông báo tuyển sinh sau đại học tại Liên bang Nga năm 2011