Thông báo

Thứ Sáu24/06/11

Thông báo thực hiện kế hoạch tự đánh giá (giai đoạn 2)

Chủ Nhật19/06/11

Hướng dẫn thí sinh về việc tổ chức thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 2011

Thứ Ba24/05/11

Thông báo về cuộc vận động sáng tác ca khúc cho học sinh phổ thông

Thứ Ba17/05/11

Thông báo Lễ kỷ niệm 5 năm Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định thành lập trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Thứ Ba10/05/11

Thông báo chương trình liên hoan giọng hát hay Hà Nội 2011

Thứ Hai09/05/11

Lịch thi và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K1 ĐHSP Âm nhạc, mỹ thuật liên thông hệ chính quy từ cao đẳng lên đại học

Thứ Hai09/05/11

Lịch thi và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K2 ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật K1 ĐH Quản lý văn hóa, Thiết kế thời trang và K39 CĐSP Âm nhạc, mỹ thuật hệ chính quy

Thứ Năm05/05/11

Phòng Đào tạo tạo thông báo cho sinh viên các lớp K2 ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật, K1 Quản lý văn hóa và Thiết kế thời trang khóa học 2006 - 2011

Thứ Tư04/05/11

Thông báo lần 2 về việc tổ chức "Hội diễn văn nghệ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2011"

Thứ Sáu29/04/11

Lịch thi và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp K2 ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật, K1 đại học Quản lý văn hoá, Thiết kế thời trang và K39 CĐSP Âm nhạc, Mỹ thuật hệ chính quy