Thông báo

Thứ Tư10/01/18

Kế hoạch tuyển sinh đại học liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học tại Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương năm 2017 (Đợt bổ sung)

Thứ Ba09/01/18

Kết quả kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017

Thứ Ba09/01/18

Thông báo nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017

Thứ Sáu29/12/17

Thông báo kiểm kê tài sản và thanh lý tài sản trường ĐHSP Nghệ thuật Tv năm 2017

Thứ Hai11/12/17

Thông báo quy định mức thu học phí các hệ đào tạo học kỳ II năm học 2017 - 2018

Thứ Hai11/12/17

Kế hoạch quy định tổ chức thi các học phần tốt nghiệp K9 ĐHSP Âm nhạc, ĐHSP Mỹ thuật; K1 ĐHSP Mỹ thuật Mầm non, ĐHSP Âm nhạc Mầm non; K8 ĐH Thiết kế thời trang, ĐH Quản lý văn hóa, K2 ĐH Thanh nhạc, K5 ĐH Thiết kế đồ họa hệ chính quy năm học 2017 - 2018

Thứ Hai11/12/17

Thông báo quy định và tổ chức thi các học phần tốt nghiệp K46 CĐSP Âm nhạc, Mỹ thuật hệ chính quy năm học 2017 - 2018

Thứ Hai11/12/17

Kế hoạch quy định và tổ chức thi tốt nghiệp K8 ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật và K5 ĐH Quản lý văn hóa hệ liên thông chính quy năm học 2017 - 2018

Thứ Hai11/12/17

Kế hoạch quy định và tổ chức thi tốt nghiệp K1 ĐHSP Âm nhạc hệ liên thông chính quy từ Trung cấp lên đại học năm học 2017 - 2018

Thứ Năm07/12/17

Thông báo về việc chi trả học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội HK II năm 2016 - 2017 cho sinh viên hệ ĐHCQ