Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Âm nhạc Việt Nam tiến trình và thành tựu

Cập nhật ngày: 10 Tháng Mười Hai 2015
Cấp đề tài: Đề tài cấp Trường
Cơ quan chủ trì: Đại học SPNTTW
Chủ nhiệm đề tài: Tú Ngọc
Cơ quan thực hiện đề tài: Nhóm sinh viên
Thời gian thực hiện: 1998-1999

- Sự hình thành âm nhạc mới: đời sống âm nhạc, dòng ca khúc lãng mạn, dòng ca khúc yêu nước - tiến bộ, dòng ca khúc cách mạng

- Những bước trưởng thành:

+ Âm nhạc mới sau cách mạng tháng Tám và trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954): ca khúc quần chúng, ca khúc trữ tình, ca khúc hợp xướng và trường ca, ca cảnh và ca kịch, ca khúc thiếu nhi

+ Âm nhạc mới trong sự nghiệp xây dựng CNXH trên miền Bắc, đấu tranh thống nhất đất nước và trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước: ca khúc quần chúng, ca khúc trữ tình, hợp xướng, trường ca, thanh xướng kịch, ca khúc thiếu nhi, ca kịch, nhạc kịch và vũ kịch, âm nhạc thính phòng và giao hưởng.


Đề tài khoa học cấp Bộ

Nhận diện âm thanh âm nhạc truyền thống Việt Nam

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Chủ nhiệm đề tài:Trần Thu Hà
+ Đơn vị thực hiện:Đại học SPNTTW
+ Thời gian thực hiện:2002-2003
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong nội dung và quy trình đào tạo âm nhạc.

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Chủ nhiệm đề tài:Ngô Văn Thành
+ Đơn vị thực hiện:Đại học SPNTTW
+ Thời gian thực hiện:2000-2001
Xem
Đề tài cấp Trường

Những tiêu chí xác định năng khiếu âm nhạc để tuyển chọn học sinh cho các cơ sở đào tạo âm nhạc trên phạm vi toàn quốc.

+ Cơ quan chủ trì:Đại học SPNTTW
+ Chủ nhiệm đề tài:Trần Thu Hà
+ Đơn vị thực hiện:Nhóm sinh viên
+ Thời gian thực hiện:1999-2000
Xem
Đề tài cấp Trường

Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Ca Huế

+ Cơ quan chủ trì:Đại học SPNTTW
+ Chủ nhiệm đề tài:Bùi Ngọc Phúc
+ Đơn vị thực hiện:Nhóm sinh viên
+ Thời gian thực hiện:2012-2013
Xem