Danh mục đề tài khoa học công nghệ

Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Ca Huế

Cập nhật ngày: 10 Tháng Mười Hai 2015
Cấp đề tài: Đề tài cấp Trường
Cơ quan chủ trì: Đại học SPNTTW
Chủ nhiệm đề tài: Bùi Ngọc Phúc
Cơ quan thực hiện đề tài: Nhóm sinh viên
Thời gian thực hiện: 2012-2013

- Ca Huế là loại hình âm nhạc cần được bảo tồn và phát huy giá trị trong đời sống cộng đồng. Làm rõ nguồn gốc, quá trình phát triển, sự tương đồng của Ca Huế với các loại hình âm nhạc khác.

- Đánh giá về thực trạng của loại hình âm nhạc này trong giai đoạn hiện nay.

- Vai trò của Ca Huế trong âm nhạc Việt Nam nói chung và khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng.

- Đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy và quảng bá giá trị của Ca Huế trong giai đoạn hiện nay.

- Phải trả lời câu hỏi: Ca Huế có điều kiện để trở thành di sản văn hóa phi vật thể của thế giới hay không? Nếu có cần phải có những kiến nghị đề xuất cụ thể với các cơ quan chức năng để mong muốn đó trở thành hiện thực.

Nội dung đính kèm:
  1. bossung1(7).png

Đề tài khoa học cấp Bộ

Nhận diện âm thanh âm nhạc truyền thống Việt Nam

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Chủ nhiệm đề tài:Trần Thu Hà
+ Đơn vị thực hiện:Đại học SPNTTW
+ Thời gian thực hiện:2002-2003
Xem
Đề tài khoa học cấp Bộ

Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trong nội dung và quy trình đào tạo âm nhạc.

+ Cơ quan chủ trì:Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Chủ nhiệm đề tài:Ngô Văn Thành
+ Đơn vị thực hiện:Đại học SPNTTW
+ Thời gian thực hiện:2000-2001
Xem
Đề tài cấp Trường

Những tiêu chí xác định năng khiếu âm nhạc để tuyển chọn học sinh cho các cơ sở đào tạo âm nhạc trên phạm vi toàn quốc.

+ Cơ quan chủ trì:Đại học SPNTTW
+ Chủ nhiệm đề tài:Trần Thu Hà
+ Đơn vị thực hiện:Nhóm sinh viên
+ Thời gian thực hiện:1999-2000
Xem
Đề tài cấp Trường

Âm nhạc Việt Nam tiến trình và thành tựu

+ Cơ quan chủ trì:Đại học SPNTTW
+ Chủ nhiệm đề tài:Tú Ngọc
+ Đơn vị thực hiện:Nhóm sinh viên
+ Thời gian thực hiện:1998-1999
Xem