Video clip

NUAE - Chương trình Tư vấn tuyển sinh Đại học năm 2021

24 Tháng Ba 2021

Khách mời: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS Dẫn chương trình: MC. ThS. Lê Huyền

Tác giả: Trung tâm Thông tin và Truyền thông

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm