Video clip

NUAE- Tư vấn Tuyển sinh Đại học năm 2021, Số 6 Chuyên ngành TKTT và CNM

27 Tháng Tư 2021

ThS. Hoàng Thị Oang - Phó Trưởng khoa Phụ trách Khoa TKTT và CM Sinh viên: Phạm Minh Phương - K14, Khoa TKTT và CNM Dẫn chương trình: ThS. Thanh Mai

Tác giả: Trung tâm Thông tin và Truyền thông
Chương trình số 18
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 17
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 16
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 15
19 Tháng Hai 2016
Âm nhạc và Mùa xuân 2016
17 Tháng Hai 2016
Chương trình số 14
29 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 13
29 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 12
27 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 11
27 Tháng Giêng 2016

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm