Video clip

Ngày hội việc làm Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm học 2018 - 2019

11 Tháng Giêng 2019

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
Tác giả: Trung tâm Truyền thông và Ứng dụng Nghệ thuật
Chương trình số 18
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 17
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 16
19 Tháng Hai 2016
Chương trình số 15
19 Tháng Hai 2016
Âm nhạc và Mùa xuân 2016
17 Tháng Hai 2016
Chương trình số 14
29 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 13
29 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 12
27 Tháng Giêng 2016
Chương trình số 11
27 Tháng Giêng 2016

Dự án Voyage Thư viện Tra cứu điểm