Video clip

Chung kết Cuộc thi Giọng hát hay sinh viên (Mở rộng), lần thứ 5 - Dòng Nhạc nhẹ 2018

3 days ago

Nguồn: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Tác giả: Phòng Thông tin và Truyền thông