Thời khóa biểu và lịch thi học phần

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 khóa tuyển sinh 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

09 Tháng Ba 2022

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 khóa tuyển sinh 2017, 2018, 2019, 2020, 2021: Xem chi tiết