Thanh tra

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra nội bộ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

10 Tháng Sáu 2022

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra nội bộ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Số/ký hiệu: 299 /QĐ-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 31/03/2022
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Hiệu trưởng