Hướng dẫn nộp học phí

HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ

- Thí sinh thực hiện đóng kinh phí nhập học tương ứng với ngành học. (Tra cứu kinh phí nhập học tại đây)

- Thí sinh cần đóng toàn bộ học phí và các khoản thu nhập học tương ứng với ngành học đã chọn. Học phí và các khoản thu này có thể đóng bằng cách nộp trực tiếp tại ngân hàng hoặc chuyển khoản qua Internet Banking theo các thông tin chi tiết như sau: 

VD: Nguyễn Văn An có số báo danh 1020 và điện thoại là 090888xxx thì nội dung chuyển tiền ghi là NguyenVanAn_1020_0908888xxx

Chú ý: Sau khi nộp tiền/thanh toán trực tuyến, thí sinh cần lưu lại giấy nộp tiền/chuyển tiền qua ngân hàng (nếu nộp trực tiếp tại ngân hàng) hoặc chụp lại màn hình chuyển tiền thanh toán học phí thành công (nếu chuyển khoản Internet Banking) để thực hiện thủ tục nhập học.