Tra cứu văn bản

Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Ngày ban hành: 26/06/2010
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản: Quy định

1. Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

download

2. Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quản lý đề tài
    khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

download

3. Quy định về Về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ
    ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên

download

Xem thêm: