Tra cứu văn bản

Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Số/ký hiệu: 12/2017/TT-BGDÐT
Ngày ban hành: 19/05/2017
Loại văn bản: Thông tư
Người ký: Bùi Văn Ga
Nội dung đính kèm:
  1. 4_Thông tư 122017TT-BGDĐT.doc

Xem thêm:

Quyết định ban hành Quy định về công tác ĐBCLGD Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
734/QĐ-ĐHSPNTTW 18/05/2017 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quyết định
Luật viên chức 2010
58/2010/QH12 15/11/2010 Quốc hội Luật