Tra cứu văn bản

Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, giai đoạn 2021-2025

Số/ký hiệu: 31/QĐ-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 08/01/2021
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Hiệu trưởng

Xem thêm: