Tra cứu văn bản

Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 v/v Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

Số/ký hiệu: 08/2021/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 18/03/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản: Thông tư

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

Nội dung đính kèm:
  1. Thong tu 08 1-đã gộp.pdf

Xem thêm:

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2020-2021
387/KH-ĐHSPNTTW 15/03/2021 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Kế hoạch
NGHỊ QUYẾT Về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW nhiệm kỳ 2020 - 2025
6/NQ-HĐT 01/02/2021 Hội đồng Trường Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Nghị quyết
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021
137/KH-ĐHSPNTTW 29/01/2021 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Kế hoạch