Tra cứu văn bản

Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW nhiệm kỳ 2020 - 2025

Số/ký hiệu: 19/NQ-ĐHSPNTTW-HĐT
Ngày ban hành: 09/09/2022
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương
Loại văn bản: Nghị quyết
Người ký: Bà Trịnh Thị Thanh

Nội dung đính kèm:
  1. IMG_5803.JPG
  2. IMG_5804.JPG

Xem thêm: