Văn bản của cơ quan cấp trên

Tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Khmer năm 2018

Số/ký hiệu: Cv số: 2175/BGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 28/05/2018
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản: Công văn
Người ký: Trịnh Xuân Hiếu

Nội dung đính kèm:
  1. Thong bao 59 VP 165.rar

Xem thêm: