Văn bản của cơ quan cấp trên

Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm

Số/ký hiệu: 116/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 25/09/2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại văn bản: Nghị định
Người ký: Thủ tướng

Xem thêm:

Nghị định quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức
115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Văn phòng chính phủ Nghị định
Nghị định về xử lí cán bộ công chức viên chức
112/202/-NĐ-CP 18/09/2020 Văn phòng chính phủ Nghị định
Thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học
20/2020/TT- BGDĐT 27/07/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư