Văn bản nội bộ

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra nội bộ Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Số/ký hiệu: 299 /QĐ-ĐHSPNTTW
Ngày ban hành: 31/03/2022
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Hiệu trưởng

Xem thêm: