Văn bản nội bộ

Quyết định Ban hành Đề án tuyển sinh đại học của Trường ĐHSP Nghệ thuật TW năm 2022, có bản Đề án kèm theo

Số/ký hiệu: Quyết định số 1175/QĐ-ĐHSPNTTW,
Ngày ban hành: 22/06/2022
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: PGS.TS. Đào Đăng Phượng - Hiệu trưởng

Xem thêm: