Văn bản nội bộ

Kế hoạch số: 1049/KH-ĐHSPNTTW ngày 27 tháng 5 năm 2022 về việc Triển khai Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng CM, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng gđ 2021-2030" của ngành GD theo QĐ 1895/QĐ-TTg ngày 11.11.2021 của Thủ tướng CP

Số/ký hiệu: 1049
Ngày ban hành: 27/05/2022
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSPNTTW
Loại văn bản: Kế hoạch
Người ký: Phó Hiệu trưởng - TS. Nguyễn Văn ĐỊnh

Kế hoạch số: 1049/KH-ĐHSPNTTW ngày 27 tháng 5 năm 2022 về việc Triển khai Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng CM, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng gđ 2021-2030" của ngành GD theo QĐ 1895/QĐ-TTg ngày 11.11.2021 của Thủ tướng CP

Xem thêm: