Văn bản nội bộ

Báo cáo tình hình việc làm của Sinh viên NUAE Tốt nghiệp có việc làm năm 2021

Số/ký hiệu: 330/BC
Ngày ban hành: 09/03/2023
Cơ quan ban hành: Phòng QLHV và SV, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Loại văn bản: Thông báo
Người ký: Phó Hiệu trưởng. TS. Nguyễn Văn Định

Xem thêm:

Báo cáo tình hình việc làm của Sinh viên NUAE Tốt nghiệp có việc làm năm 2021
28/02/2023 Phòng QLHV và SV, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Thông báo
Kế hoạch công tác của Hội đồng Trường Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương năm 2023
04/KH- ĐHSPNTTW-HĐT 20/02/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Kế hoạch
Quyết định ban hành tiêu chuẩn định mức diện tích sử dụng công trình sự nghiệp
QĐ số: 254/QĐ-ĐHSPNTTW 10/02/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quyết định
Sổ tay đảm bảo chất lượng giáo dục
56/QĐ-ĐHSPNTTW 06/01/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quy định
Sổ tay đảm bảo chất lượng
Số 56/QĐ-ĐHSPNTTW 06/01/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quyết định