Văn bản Hội đồng trường

Nghị quyết Về việc thông qua Chiến lược phát triển trường ĐHSP Nghệ thuật TW giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Số/ký hiệu: 06/NQ-ĐHSPNTTW-HĐT
Ngày ban hành: 15/03/2023
Cơ quan ban hành: Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương
Loại văn bản: Nghị quyết
Người ký: Bà Trịnh Thị Thanh

 

 

 

 

 

Xem thêm:

Báo cáo tình hình việc làm của Sinh viên NUAE Tốt nghiệp có việc làm năm 2021
330/BC 09/03/2023 Phòng QLHV và SV, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Thông báo
Báo cáo tình hình việc làm của Sinh viên NUAE Tốt nghiệp có việc làm năm 2021
28/02/2023 Phòng QLHV và SV, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Thông báo
Kế hoạch công tác của Hội đồng Trường Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương năm 2023
04/KH- ĐHSPNTTW-HĐT 20/02/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Kế hoạch
Quyết định ban hành tiêu chuẩn định mức diện tích sử dụng công trình sự nghiệp
QĐ số: 254/QĐ-ĐHSPNTTW 10/02/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quyết định
Sổ tay đảm bảo chất lượng giáo dục
56/QĐ-ĐHSPNTTW 06/01/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quy định