Văn bản nội bộ

Tìm thấy 76 văn bản
Quyết định số: 821/QĐ-ĐHSPNTW ngày 9/5/2024 v/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2023-2024
Quyết định số: 821/QĐ-ĐHSPNTW 22/05/2024 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Quyết định
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022
Phụ lục 01 11/03/2024 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (Phòng Quản lý Học viên và Sinh viên) Thông báo
Kế hoạch V/v tổ chức cuộc thi "Sáng tạo video clip giới thiệu về NUAE" năm học 2023 - 2024
1469/KH-ĐHSPNTTW 23/01/2024 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Kế hoạch
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024
063 15/01/2024 Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW Thông báo
Phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI
605 28/12/2023 Đảng ủy Thông báo
Thông báo V/v nghỉ tết Dương lịch năm 2024 và phân công lãnh đạo, cán bộ trực cơ quan
2389/TB-ĐHSPNTTW 07/12/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Thông báo
Quyết định về việc khen thưởng năm học 2022 - 2023
2287/QĐ-ĐHSPNTTW 27/11/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Quyết định