Văn bản nội bộ

Tìm thấy 76 văn bản
Quyết định về việc công nhân danh hiệu thi đua năm học 2022 - 2023
2286/QĐ-ĐHSPNTTW 27/11/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương Quyết định
Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2023-2024
1787/KH-ĐHSPNTTW 29/09/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Kế hoạch
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024
1691/KH-ĐHSPNTTW 18/09/2023 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW Kế hoạch