Thông báo

THÔNG BÁO Về việc tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

29 Tháng Mười 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

 

 

Số: 1577/TB-ĐHSPNTTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

 

 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông;

Căn cứ vào nhu cầu của người học, nhằm giúp học viên cập nhật kiến thức, kỹ năng và trở thành giáo viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho cho người có bằng phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học và giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông. Thông tin tuyển sinh các khóa bồi dưỡng như sau:

1. Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học

- Đối tượng tuyển sinh: Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học dạy môn Âm nhạc, Mỹ thuật.

- Chương trình bồi dưỡng: 35 tín chỉ.

2. Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông

- Đối tượng tuyển sinh: Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, cấp THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS/THPT giảng dạy môn Âm nhạc, Mỹ thuật.

- Chương trình bồi dưỡng: 34 tín chỉ.

3. Hồ sơ đăng ký tham gia lớp nghiệp vụ sư phạm

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc đơn vị công tác

- Bằng, học bạ THPT (công chứng)

- Bằng tốt nghiệp chuyên môn (công chứng)

- Giấy khai sinh (công chứng)

- CMT (công chứng)

- Ảnh 3x4 (02 ảnh)

4. Hình thức tổ chức bồi dưỡng: Bồi dưỡng trực tiếp, bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến.

5. Kinh phí: 200.000đ/1 tín chỉ/1 học viên.

6. Thời gian dự kiến khai giảng: tháng 12/2021 

-Thời gian học: Các ngày trong tuần hoặc ngày thứ 7 và chủ nhật và thời gian hè

- Địa điểm học tập: Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Số 18, Ngõ 55, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. 

7. Chứng chỉ sau khóa học

Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng, học viên sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ giáo dục. Chứng chỉ do Trường ĐHSP Nghệ thuật TW cấp.

8. Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo. 

Điện thoại: 02462516416. Di động 0398279096/0985295959./.

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Wesite Trường;

- Lưu VT, TTTS&HTĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Đào Đăng Phượng

 

 

Thông báo cũ hơn: